Naujiena

Informacija bibliotekos lankytojams

2021 04 12


Nuo 2021 m. balandžio 12 d. Visagino viešojoje bibliotekoje atnaujinamas fizinis lankytojų aptarnavimas – atveriami knygų fondai, teikiamos skaityklų, darbo su kompiuteriais paslaugos. Skaitytojams leidžiama laisvai rinktis knygas, kontroliuojant lankytojų srautus (2 m, 15 kv. m plotas vienam lankytojui).

Kitos bibliotekos paslaugos (mokymai, edukacijos, renginiai) laikinai neteikiamos.

Primename, kad:

  • Lankytojų skaičius ribojamas: vienu metu vienoje patalpoje gali būti ne daugiau kaip 2 lankytojai, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius;
  • Lankytojai (vyresni nei 6 m.) privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, prie įėjimo dezinfekuoti rankas;
  • Tarp asmenų būtina laikytis 2 m. atstumo, išskyrus vienos šeimos ir (ar) vieno namų ūkio narius;
  • Viešos interneto prieigos kompiuteriais vieno seanso trukmė vartotojui (tik suaugusiems) – 1 valanda.

Rekomenduojame:

  • knygas grąžinti bekontakčiu būdu – naudotis knygų grąžinimo dėže;
  • leidinius užsisakyti arba pratęsti iš anksto naudojantis bibliotekos el. katalogu.

Daugiau informacijos telefonu 8 386 70739.

P.S. Bibliotekos darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 2.2.6¹.4 papunkčiu.