Asmens duomenų apsauga

Informacija apie tvarkomus asmens duomenis

Siekiant kokybiškai valdyti rizikas, susijusias su asmens duomenimis, Visagino viešoji biblioteka vadovaujasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Išsami informacija apie asmens duomenų tvarkymą Visagino viešojoje bibliotekoje pateikiama Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse.