Veiklos nuostatai

Visagino viešosios bibliotekas nuostatai

Skyrių nuostatai

Pareigybių aprašymai

Vidaus tvarkos taisyklės

Vaizdo stebėjimo tvarkos aprašas