Parama ir labdara

Parama ir labdara

Mielieji,

kviečiame tapti bibliotekos rėmėjais ir skirti 1,2 procento pajamų mokesčio paramą, kuri padės gerinti paslaugų teikimo sąlygas ir gražinti mūsų aplinką!

Kiekvienais metais galima pateikti prašymą, kad sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 1,2 procento) būtų pervesta Visagino viešajai bibliotekai (kodas 300141349), kuri yra paramos gavėja.

Kaip pateikti prašymą?

Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai. Prašymą galima pateikti elektroniniu būdu per mobiliąją programėlę ,,e.VMI“ arba prisijungus prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) ir užpildant prašymo formą FR0512 (versija 4) https://deklaravimas.vmi.lt

Ką reikia žinoti deklaracijos pateikėjui:

Paramos gavėjo pavadinimas: Visagino viešoji biblioteka

Adresas: Taikos pr. 52, Visaginas, LT-31203

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 300141349

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

• 1 laukelyje – Jūsų asmens kodas;

• 3V laukelyje – Jūsų vardas;

• 3P laukelyje – Jūsų pavardė;

• 4 laukelyje – Jūsų adresas;

• 5 laukelyje – rašyti, pvz: 2020;

• 6S laukelyje – žymėti varnele;

• E1 laukelyje užpildyti visą eilutę: pasirinkite gavėjo tipą – (paramos gavėjas); įrašykite identifikacinį kodą – 300141349; toliau paramos gavėjo pavadinimą – VISAGINO VIEŠOJI BIBLIOTEKA, toliau įrašykite 1,2 arba kitą ne didesnį skaičių, atitinkantį Jūsų skiriamą mokesčių dalį bibliotekai, pasirinkite mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą, ir viršuje spauskite mygtuką Pateikti deklaraciją.

Daugiau informacijos apie GPM skyrimą paramai galima rasti VMI internetinėje svetainėje www.vmi.lt Domiuosi pajamų ir turto deklaravimu > Paramos skyrimas arba paskambinus bendruoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882 (arba +370 5 260 5060) bei papildomais numeriais, kurie skelbiami VMI internetinėje svetainėje.

Nuoširdžiai dėkojame ir džiaugsimės Jūsų parama!

Gauta (piniginės lėšos):
2016 m. – 533,56 Eur
2017 m. – 610,36 Eur
2018 m. – 676,62Eur

Nemokamai gautos knygos:
2017 m. – 109 Eur

Panaudota:
2016 m. – 312,17 Eur (prekės ir paslaugos)
2017 m. – 480,13 Eur (prekės ir paslaugos)
2018 m. – 287,15 Eur (prekės ir paslaugos)