Parama ir labdara

Parama ir labdara

DĖKOJAME VISIEMS, REMIANTIEMS IR PARĖMUSIEMS
VISAGINO VIEŠĄJĄ BIBLIOTEKĄ

Jūs galite mus remti įvairiais būdais:
1. Paaukoti 2% GPM (gyventojų pajamų mokesčių) sumą.
Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalies nuostatas yra įtvirtinta nauja nuolatinio Lietuvos gyventojo teisė – nuo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi iki 2% paremti pasirinktą ūkio subjektą. Jums nutarus 2% savo pajamų mokesčio skirti Visagino viešajai bibliotekai reikia užpildyti specialią formą FR0512 v.2 ir ją pristatyti Valstybinei mokesčių inspekcijai).
Specialią prašymo formą bei instrukcijas, kaip ją pildyti, galima gauti VMI arba interneto adresais: FR0512 v.2
2. Paremti norima pinigų suma, pervedant pinigus į rėmimo sąskaitą, nurodant:
Paramos gavėjo kodas: 300141349
Paramos gavėjo pavadinimas: Visagino viešoji biblioteka
Banko pavadinimas: Swedbank
Banko sąskaita: LT177300010093700877.
3. Atlikti remonto, įrengimo, priemonių montavimo ir kitus darbus;
4. Padovanoti  knygų, baldų, įrangos, stalo žaidimų, žaislų ir kt.
Įsipareigojame, kad paramos lėšos bus panaudotos efektyviai ir skaidriai, siekiant mūsų Visagino viešosios bibliotekos kultūrinės ir edukacinės aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.
Visagino viešosios bibliotekos gautos paramos gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas (spausti čia).

Gauta (piniginės lėšos):
2016 m. – 533,56 Eur
2017 m. – 610,36 Eur
2018 m. – 676,62Eur

Nemokamai gautos knygos:
2017 m. – 109 Eur

Panaudota:
2016 m. – 312,17 Eur (prekės ir paslaugos)
2017 m. – 480,13 Eur (prekės ir paslaugos)
2018 m. – 287,15 Eur (prekės ir paslaugos)