Naujiena

Visagino viešosios bibliotekos metinis pranešimas

2024 02 06


Bibliotekos fondo apžvalga

2023 m. Visagino viešojoje bibliotekoje iš viso gauta 3679 fiz. vnt. dokumentų (knygų, tęstinių, periodinių leidinių ir kt.):
- lietuvių kalba – 2407;
- užsienio kalbomis (anglų, rusų, ukrainiečių ir kt.) – 1272.

Iš viso Visagino viešojoje bibliotekoje yra 106121 fiz. vnt. dokumentų (knygų, garsinių, regimųjų, tęstinių dokumentų, periodinių leidinių ir kt.):
- lietuvių kalba – 60089;
- užsienio kalbomis (anglų, rusų, ukrainiečių, vokiečių, prancūzų ir kt.) – 46032.

2023 m. pirktos knygos lietuvių kalba

https://drive.google.com/.../1zMxAB3h8FiXAiCvxD.../view...

Skaitytojų ir lankytojų aptarnavimas

Visagine 2023 m. remiantis Registrų centro duomenimis (https://www.registrucentras.lt/.../20240101_Gyventoju...) gyvena 21 545 gyventojai.

Registruotų skaitytojų skaičius – 1850 (2022 m. — 1595), iš jų vaikų iki 14 m. – 545. Naujai registruotų skaitytojų – 380. Apsilankymų skaičius – 27430, palyginus su 2022 m. tai 4776 apsilankymais daugiau.

Vienas skaitytojas bibliotekoje apsilankė 15 kartų.

Bibliotekos lankytojams išduota 38 169 fiz. vnt. (2022– 32 415 fiz. vnt.) dokumentų. Vidutiniškai vienam skaitytojui per metus išduota po 21 leidinį (2022 m. — 20).

Susitikimai su rašytojais