Renginys

Edukacinė ekskursija

2022 06 01


2022 m. vasaros pirmąją dieną Visagino viešosios bibliotekos filiale svečiavosi Visagino „Atgimimo“ gimnazijos 9-ų klasių moksleiviai. Edukacinės ekskursijos metu mokiniai buvo supažindinti su bibliotekos istorija ir jos paskirtimi, pristatyti bibliotekos skyriai, aprodytas bibliotekos leidinių fondas, papasakota apie šiuo metu vykstančias parodas.

Interneto skaitykloje mokiniams buvo suteikta informacija apie bibliotekos internetinę svetainę, supažindinti su socialinio tinklo „Facebook“ paskyra, jungtiniu katalogu www.ibiblioteka.lt, knygomato naudojimosi principu, skaitymo skatinimo iššūkiu „Vasara su knyga“, taip pat kopijavimo, spausdinimo ir kitomis bibliotekos teikiamomis paslaugomis. Svečiai sužinojo kaip greitai galima surasti norimą knygą, kaip galima tapti bibliotekos skaitytoju, išsiaiškino kokios sąlygos yra sudarytos lankytojams, norint kultūringai ir turiningai praleisti laisvalaikį bibliotekoje.

Mūsų kompiuterizuotame amžiuje svarbu skiepyti meilę ir pagarbą knygai, nes jos ne tik suteikia informacijos ir žinių, bet kartu lavina vaizduotę, ugdo socialines ir dorines nuostatas, turtina kalbą, plečia pasaulėžiūrą. Buvo malonu, kad kartu praleistas laikas atvėrė galimybes tolimesniam tarpusavio bendravimui ir bendradarbiavimui. Tikimės, kad knyga, kaip ir jos saugojimo vieta – biblioteka, taps ilgalaikė jų gyvenimo palydove ateityje.

Linkime mokiniams neprarasti skaitymo pomėgio ir atverti savyje naujas pažinimo ribas.