Renginys

„Laisvės gynėjų diena“

2023 01 13


1991 m. sausio 13 d. tragiškuose įvykiuose dalyvavo visa Lietuva, juos sekė, dėl jų baigties išgyveno, jaudinosi visi Lietuvos žmonės. Tą įsimintiną dieną, ginant Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, televizijos bokštą, žuvo 14 laisvės gynėjų, dar beveik tūkstantis žmonių buvo sužeista.
 
Būkime kartu šią svarbią Lietuvai dieną, prisiminkime kovotojus už laisvę.
Nuoroda į vaizdo medžiagą: https://www.youtube.com/watch?v=Wlrg39FFRCY
 
Taip pat šiai reikšmingai datai paminėti Visagino centrinėje bibliotekoje (Taikos pr. 52) ir filiale (Sedulinos al. 14/3)  surengtos teminės spaudinių parodos.
 
Kartu kviečiame susipažinti su fotografijų paroda „Amžinai gyvi“.
 
Eilėraščiai, skirti Sausio 13-ajai:
 
„Sausio 13-oji“
Tą naktį šaltą ir žvaigždėtą,
Tą naktį – skambančių dainų,
Tu, Lietuva, buvai padėta
Ant laisvės aukuro kerčių.
 
Pirmiausiai Tavo kūną draskė
Begėdiški pikti balsai.
Paskui, išrengę miesto aikštėj,
Įkibo purvini nagai.
 
Patrankos šūvis, dreba žemė,
O antras šūvis – balsų „Lie-tu-va.“
Nors tankų vikšrai traiškė, ardė,
Bet Tu stovėjai ten viena greta:
 
Ir mažas vaikas, ir senelis,
Ir moteris, visai jauna...
Mums buvo tiktai vienas kelias,
Išlikt tvirtiems, kaip visada.
 
Ir kai, tartum, negyvą kūną,
Jau bandė mest šalin žiauri ranka,
Tau su atodūsiu išsprūdo:
– Aš dar gyva. Aš – Lietuva!
 
Aut. Dalia Tarailienė
  
***
 
„Sausio 13 d.“
Naktis – kai aplinkui girdėti tik,
Skriejančių kulkų aidesys,
Nekaltų žmonių klyksmas,
Dar visai mažių vaikų verksmas.  
 
Naktis – kai aplinkui matyti tik,
Kraujo dėmes pralietos už žmonių laisve,
Dar įkaitusiu kulkų nutiestas takas,  
 
Naktis – kai aplinkui skamba tik,
Keli žodžiai: Lietuva, meilė, laisvė.
 
Aut. Ignas Ardinavičius
   
***
Tą naktį siaubingą kovojom tvirtai,
Negąsdino mūsų nė tankai.
Tą naktį mes buvom vaikai,
Pridengę tėvynę tik rankom.
  
Aut. R. Kareiva
 
***
 
Tikėjimas
Visas Vilnius pakvipęs
Sausio dūmais, kava, arbata,
Prie laužų tų kaip mūras sustojus
Dainuoja visa Lietuva.
Susikibę už rankų prieš tankus
Su malda lyg prie kapo duobės,
Su daina ir be šūvių patrankų
Lietuva, Lietuva nugalės.
 
Aut. Danguolė Protasevičiūtė
 

***
 
„Sausio vidurnaktis“
Šią naktį virš Vilniaus iškrito kruša su krauju,
ir širdys šiąnakt prisipildė žuvusiųjų kraujo:
jie pirmieji tapo laisvi.

Žlegėdamas šliaužė purvas.
Iš namų bėgo žmonės į aikštes – tauta
ruošėsi prisistatyti Viešpačiui.

Akino šviesos blyksniai: Tiesos Angelas
staiga mums atvėrė pasaulio duris:
vienu akimirksniu paaiškėjo mūsų kilmė.

Aut. Marcelijus Martinaitis