Renginys

Literatūros popietė „Žilo šilo pasakaitės”

2023 01 28


Sausio 27 dieną į Viešąją bilioteką atvyko „Žiburio” pagrindinės mokyklos ir „Verdenės” gimnazijos trečių klasių mokiniai (mokytojos L.Čižienė ir A.Kurpienė).
 
Literatūros popietę „Žilo šilo pasakaitės” skyrėme poeto Anzelmo Matučio 100-osioms gimimo metinėms.A. Matutis išleido daugiau kaip 30 eilėraščių, poemų, eiliuotų pasakų knygų vaikams.Visą savo talentą jis paskyrė vaikų literatūrai. Poezija - apie meilę gamtai, gimtinei, tėvams. Didžiausio įvertinimo A. Matutis sulaukė 1984 m., kai jo rinktinė „Margaspalvė genio kalvė“ buvo apdovanota H. K. Anderseno diplomu. Poeto pavardė įrašyta į Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Garbės sąrašą.
 
Įdomesnius A. Matučio biografijos ir kūrybos faktus pristatė bibliotekininkė R. Sorokina. Mokytoja A.Kurpienė rodė video medžiagą apie A.Matučio memorialinį muziejų, namelį- drevę girioje. Vaikai išvydo poetą, klausėsi jo eilių.
 
„Verdenės” gimnazijos trečiokai deklamavo jautrius, melodingus eilėraščius „Spanguolė”, „Kelmučių šeimynėlė”, „Dvejetų karalius”, „Aš kalbuosi su giria” ir kitus.
 
„Žiburio” pagrindinės mokyklos trečiokai iliustravo eiles „Aš įkėliau inkilėlį” ir „Vaivorykštė ežerą semia”. Vaikai raiškė skaitė šiuos poeto eilėraščius ir demonstravo savo piešinius.
 
Baigiantis renginiui jauniesiems skaitytojams linkėjome nepamiršti geriausių draugų – knygų.