Laikraštis „Energetikas“

Laikraštis „Energetikas“
Lietuvių kalba:

1981 m.
1985 m.
1986 m.
1987 m.
1988 m.
1989 m.

Rusų kalba: