Ignalinos AE 25 metai

Ignalinos AE 25 metai

2021 09 24


621.3/Ig-16

Ignalinos AE 25 metai / [redakcinė kolegija: Eldaras Batrakovas, kolegijos vadovas … [et al.] ; iš rusų kalbos vertė ir redagavo Ringailė Marija Svirskaitė]. - Visaginas [i.e. Drūkšiniai (Ignalinos r.)] : Visagino poligrafija, 2008 ([Drūkšiniai (Ignalinos r.) : Visagino poligrafija]). - 495, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 31 cm + 2 vaizdo diskai. - Turinio r-klėje aut.: N. Ambrožeičik, J. Andrejevas, V. Balanas, E. Batrakovas, N. Bogdanovas, A. Brazauskas, V. Denisovas, A. [i.e. S.] Dmitročenkovas, V. Fedorenka, V. Fiodorovas, V. Gusevas, J. Jevplanovas, B. Juševas, P. Kislyj, G. Krivošeinas, E. Krūminis, S. Kutas, L. [i.e. A.] Lapšinas, N. Lukoninas, V. Martynovas, G. Nefedjevas, G. Negrivoda, K. Nesterenka, A. Petrovas, A. Pokidyševas, A. Prikazčikas, K. Rendelis, A. Šechovcovas, V. Ševaldinas, V. Vainšteinas, B. Voroncovas, V. Ziminas, J. Žilinas. - Priedų antr.: IAE statybos istorija, 1972-1983 ; Ignalinos atominė elektrinė, 1983-2008. - Tiražas 600 egz.. - ISBN 978-9955-745-04-4 (įr.)

Knyga skiriama istorinių įvykių – Ignalinos atominės elektrinės statybos, paleidimo ir eksploatavimo dalyviams.


19 kovo, 2024
„Pozityvas“ dešimt metų kartu...
31 sausio, 2023
Discovering the New Place of Learning
31 sausio, 2023
Learning the Nuclear: Educational Tourism in (Post) Industrial Sites
30 gegužės, 2022
Kavaliauskas, Algirdas. Gyvenimo ypatumai
30 gegužės, 2022
Re-tooling knowledge infrastructures in a nuclear town
30 gegužės, 2022
Skulptūrinio objekto menas Lietuvoje
30 gegužės, 2022
Воеводина, Людмила. Сальто вместе
30 gegužės, 2022
Ковалёва, Анастасия. Черты искусства
24 rugsėjo, 2021
Beinorienė, Vanda. Gyvenimas mano, meilė mana
24 rugsėjo, 2021
Beinorienė, Vanda. Visagino „Atgimimo“ gimnazija
24 rugsėjo, 2021
Bogdanovič, Vitalij. Visaginas
24 rugsėjo, 2021
Daugiatautis Visagino veidas
24 rugsėjo, 2021
Ignalinos AE 25 metai
24 rugsėjo, 2021
Ignalinos AE: žmogaus gyvenimo ir veiklos sąlygos
24 rugsėjo, 2021
Ignalinos jėgainės godojimas
24 rugsėjo, 2021
Kavaliauskas, Algirdas. Jūsų laukia Visaginas
24 rugsėjo, 2021
Kavaliauskas, Algirdas. Po išskleistais gervės sparnais
24 rugsėjo, 2021
Kavaliauskas, Algirdas. Visaginas (1975-1999)
24 rugsėjo, 2021
Kavaliauskas, Algirdas. Visaginas (1972-2002)
24 rugsėjo, 2021
Kavaliauskas, Algirdas. Visagino savivalda
24 rugsėjo, 2021
Laucius, Jeronimas. Milžino gimimas
24 rugsėjo, 2021
Lietuviškosios mokyklos kelias Visagine
24 rugsėjo, 2021
Linkėjimai iš Visagino
24 rugsėjo, 2021
Lietuvių kalbos svetimybių, vartojamų Visagino krašte, žodynas
24 rugsėjo, 2021
Mano gimtasis miestas…
24 rugsėjo, 2021
Matkevičius, Romutis. Visagino kraštas ir jo žmonės amžių vilnyse
24 rugsėjo, 2021
Pamoka. Sistema. Analizė
24 rugsėjo, 2021
Savickaitė, Dalia. Rytų Aukštaitijos keliuose sutiktieji
24 rugsėjo, 2021
Savickaitė, Dalia. Rytų Aukštaitijos keliuose sutiktieji (II knyga)
24 rugsėjo, 2021
Tarasovas, Olegas. Draugystės pagimdyta
24 rugsėjo, 2021
Visagino pasieniečių mokykla
24 rugsėjo, 2021
Visaginas: bibliografijos rodyklė 1975-2009
24 rugsėjo, 2021
Visaginas. Europos miestai
24 rugsėjo, 2021
Ашмантас, Ляонас. Атомная электростанция
24 rugsėjo, 2021
Память сердца. Воспоминания первостроителей
24 rugsėjo, 2021
Тарасов, Борис Павлович. Литовский феномен