Petras Rauduvė

Petras Rauduvė

2021 10 05


Petras Rauduvė gimė 1912 spalio 5 d. Baukuose, Pasvalio rajone. Mirė 1994-02-22.

Dailininkas grafikas, kūręs ir taikomosios dekoratyvinė dailės srityje.

1937 metais baigė Kauno meno mokyklą (studijavo pas Adomą Galdiką).

Parodose dalyvauti pradėjo 1940 m.

1962, 1972, 1976, 1977, 1982 Vilniuje ir Kaune, 1970 Druskininkuose, 1977 Šiauliuose surengė individualias parodas.

Sukūrė (daugiausia medžio raižinių, lino raižinių, dirbo gratažo technika).

Knygų iliustracijos: Juliaus Janonio „Raštai“, 1945; Teofilio Tilvyčio „Artojėliai“, 1947; Antano Baranausko „Anykščių šilelis“, 1949; Eduardo Mieželaičio „Svetimi akmenys, 1957.

Estampai: „Kauno depas“ ir „Kovas“ 1937; „Gamykloje“ 1943; „Zodiako ženklų ciklas“ 1943-1944; „Prie Birutės kalno“ 1957; „Vilniaus Antakalnis“ 1964; ciklai „Lenino tėviškėje“ 1967-1973 ir „Neringa“ 1971-1977.

Kūrė ekslibrisus, plakatus.

9 autoriaus darbai saugomi Visagino viešojoje bibliotekoje. Tai lino raižiniai: 7 skirti tuometinio Sniečkaus miesto statyboms (datuoti 1982 metais) ir du ekslibriai, skirti Sniečkaus bibliotekai.


16 vasario, 2024
Kiek tavyje partizano?
03 vasario, 2023
Violetos Abarienės darbų paroda „Lietuviški motyvai“